Specialisten: hogere terugbetaling na verwijzing

Last Updated: Thursday, 12 February 2015

Indien je verwezen werd door je huisarts, krijg je meer terugbetaald voor een consult bij bepaalde specialisten.

De tegemoetkoming verhoogt:

  • met 5 euro voor gewoon verzekerden;
  • met 2 euro voor personen met verhoogde tegemoetkoming.

 

Voorwaarden

  • Je hebt een globaal medisch dossier (GMD)
    De verwijzende huisarts moet evenwel niet noodzakelijk de arts zijn die je GMD bijhoudt.
  • Het gaat om een verwijzing naar een van onderstaande specialismen

    o cardiologie

    o dermato-venereologie

    o endocrino-diabetologie

    o gastro-enterologie

    o geriatrie

    o gynaecologie en verloskunde

    o inwendige geneeskunde

    o kindergeneeskunde

    o neurologie en neuropsychiatrie

    o oftalmologie

    o ORL-otorhinolaryngologie 
    (neus-, keel- en oorarts)

    o pneumologie

    o psychiatrie

    o reumatologie

    o stomatologie

    o urologie

  • Het betreft een eerste consult voor dat specialisme in het kalenderjaar

Wat te doen?

  • De huisarts geeft je een verwijsbrief met vermelding van het specialisme.
  • Je bezorgt je ziekenfonds:
    • de verwijsbrief van de huisarts;
    • het getuigschrift voor verstrekte hulp, afgeleverd door de geneesheer-specialist.