Betalen op Spoed AZ Nikolaas

Last Updated: Sunday, 23 October 2016

Alleen als een patiënt zich op spoed aanmeldt met een verwijsbrief (of via de dienst 112 of MUG komt) kan de patiënt een verhoogde terugbetaling van remgeld krijgen.
Een telefonische verwijzing door de huisarts, laattijdig binnengebrachte verwijsbriefjes worden door het RIZIV, alsook door de centrale inning van het AZ Nikolaas beschouwd als  “ zonder verwijsbrief huisarts”. 

Dr. Jorn Damen, diensthoofd Spoedopname AZ Nikolaas