GDPR - de nieuwe wet op de Privacy

Last Updated: Tuesday, 25 September 2018

Sinds 25 mei 2018 is de nieuwe wet op de privacy van kracht. Deze Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) of beter bekend als de General Data Protection Regulation (GDPR), gaat uitgebreid over het beheer en de beveiliging van de persoonlijke gegevens van de Europese burgers..

Deze belangrijke Europese maatregel beschermt nog meer uitgebreid de privacy van elke Europese burger en dient strikt te worden toegepast.

In onze praktijk zullen wij een up-to-date databeheer uitbouwen, waarbij alle gegevens op een veilige en beveiligde manier bewaard worden.

  • De arts is gebonden aan het beroepsgeheim. 
  • Onze PC - laptop - tablet - smartphone zijn optimaal beveiligd tegen virussen en malware en via diverse paswoorden voor het medisch dossier, voor het afspraken programma, voor eHealth en andere communicatieprogramma's.

Aan de patiënten zullen wij een "informed consent" vragen, een akkoord om uw algemene en gezondheidsgegevens te bewaren, een akkoord om uw gegevens - indien nodig - uit te wisselen met andere gezondheidswerkers.

Deze nieuwe wetgeving houdt evenzeer in dat alle data ( labo, brief, voorschrift, attest) nog alleen aan de persoon zelf kan en mag verstrekt worden. Gegevens doorsturen per fax of per mail zijn niet meer toegelaten. De patiënt kan wel toegang krijgen tot deze informatie via www.cozo.be  – inloggen met behulp van de identiteitskaart en pincode.

Elke patient heeft nu ook het recht tot transparantie van zijn/haar gegevens, van inzage, van correctie evenals het recht op gegevenswissing, beperking van verwerking en het recht op overdracht van de gegevens.

Deze nieuwe wetgeving houdt in dat wij uw persoonlijke en gezondheidsgegevens enkel verzamelen voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en wettelijk gerechtvaardigde doeleinden.

   Lees onze privacyverklaring.