Griep.. vaccinatie in Corona-tijden....

Last Updated: Thursday, 18 June 2020

Griep / HGR wil 50-plussers vaccineren

gepubliceerd op donderdag 4 juni 2020

Dit jaar beveelt de HGR meer dan ooit risicopersonen aan om zich te laten vaccineren tegen de griep om op die manier de bezetting van ziekenhuisbedden potentieel te verminderen indien het griepseizoen zou samenvallen met een piek van Covid-19. Ook wordt benadrukt dat het vaccineren van personeel werkzaam in de gezondheidssector van belang is. In dezelfde context is het ook wenselijk dat personen tussen 50 en 65 jaar zich laten inenten tegen seizoensgriep om de werkdruk voor de eerste lijn te verminderen.

De Raad houdt zich aan de aanbeveling voor vaccinatie tegen seizoensgriep voor de volgende doelgroepen

Categorie A :
• Groep 1: personen met een risico op complicaties (zwangere vrouwen, chronisch zieken met leeftijd > 6 maanden, personen met leeftijd > 65 jaar, personen die verblijven in een instelling, kinderen > 6 maanden onder langdurige aspirinetherapie);
• Groep 2: personen werkzaam in de gezondheidssector;
• Groep 3: personen die onder hetzelfde dak wonen als groep 1 of kinderen jonger dan 6 maanden.

Categorie B: daarnaast is het ook zinvol om alle personen tussen 50 en 65 jaar te vaccineren.

Beschikbare vaccins tegen seizoensgriep in België
Dit seizoen zullen drie quadrivalente vaccins beschikbaar zijn (Alpharix-Tetra® en VaxigripTetra® zijn geregistreerd voor iedereen boven de zes maanden en Influvac Tetra® vanaf 3 jaar). Quadrivalente vaccins bevatten antigenen tegen de 2 meest voorkomende influenza A stammen en componenten tegen de twee circulerende B - stammen (Victoria en Yamagata).

Dosis van het vaccin bij kinderen
Ongeacht de leeftijd, dus zuigelingen van 6 tot 36 maanden inbegrepen, moeten de volledige dosis van 0,5 ml van het vaccin krijgen. Het is immers aangetoond dat de dosis van 0,5 ml een betere immunogeniciteit oplevert zonder meer bijwerkingen te veroorzaken en anderzijds zijn de nieuwe quadrivalente vaccins geregistreerd met een dosis van 0,5 ml.

Wanneer vaccineren?
De HGR beveelt aan om te vaccineren van midden oktober tot midden december. Het griepseizoen duurt gemiddeld 8 tot 12 weken; vaccinatie tegen seizoensgriep blijft hierdoor opportuun zolang de piek in griepincidentie nog niet bereikt is. Na deze piek kan vaccinatie geval per geval overwogen worden in samenspraak met de behandelende huisarts.

Bron: Hoge Gezondheidsraad. Vaccinatie tegen seizoensgebonden griep - Winterseizoen 2020-2021. Brussel: HGR; 2020. Advies nr. 9581.